26 joulukuun 2018      1981    

Roerich-keskus vetoaa koti- ja ulkomaisiin kansalaispiireihin

Kansainvälinen Roerich-keskus on julkaissut verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa vetoomuksen, jonka teksti on alla suomennettuna.


Venäjän kulttuuri on kautta aikojen ollut tunnettu suuruudestaan. Puškinin, Dostojevskin, Tšehovin ja Tolstoin rinnalle voimme hyvällä syyllä asettaa myös Nikolai Roerichin. Hänen taiteensa on kunniaksi venäläiselle kulttuurille.

Venäjän kulttuuriministeriö on kuitenkin useiden vuosien ajan tehnyt kaikkensa tuhotakseen Kansainvälisen Roerich-keskuksen. Roerich-keskus on kansainvälisesti tunnustettu kansalaisjärjestö, jonka perusti Moskovaan Nikolai Roerichin nuorin poika, Svjatoslav, suuren isänsä ja perheensä perinnön säilyttämistä, tutkimista ja tunnetuksi tekemistä varten. 

25 toimintavuotensa aikana Kansainvälinen Roerich-keskus on muodostunut Venäjällä keskukseksi, jossa kehitetään kansalaistoimintana tehtävää kulttuuria. Se on laajojen kansalaisaloitteiden kulttuuria, joka ei ole riippuvainen kulttuuriministeriön virkamiesten määräyksistä ja mielivallasta.

Kansalaisten tuen turvin, ilman lanttiakaan valtion kirstusta Kansainvälinen Roerich-keskus on:

  • kunnostanut raunioina olleen Lopuhinien kaupunkikartanon, joka edustaa 1600-1800-lukujen arkkitehtuuria
  • luonut ei-valtiollisen Nikolai Roerich -museon, joka on Venäjällä suurin tuaan. Sen toiminta on tullut tunnetuksi useissa maailman maissa
  • palauttanut Venäjälle ulkomailta yli 400 Nikolai Roerichin työtä ja luonut maailman suurimman yhtenäisen kokoelman hänen maalauksiaan
  • käynnistänyt kansalaistoimintana useita projekteja venäläisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi

Kulttuuriministeriön johto on systemaattisesti pyrkinyt tuhoamaan tämän työn tulokset. Oikeudenkäyntien ja voimakeinojen avulla Kansainvälinen Roerich-keskus häädettiin Lopuhinien talosta, ei-valtiollinen Nikolai Roerich -museo tuhottiin, Keskukselta kaapattiin yli 16.000 Roerichien jäämistöön kuulunutta esinettä, niiden joukossa noin 900 maalausta ja piirustusta. Pelkäämme, että nämä kulttuuriaarteet voivat kadota, kuten on käynyt Valtiollisessa Idän museossa ja Roerichin vanhemman pojan Moskovan asunnossa olleille Nikolai Roerichin maalauksille.

Useiden vuosien ajan eri viranomaiset ovat tehneet kymmeniä tämän kansalaisjärjestön toimintaan kohdistuneita ylimääräisiä tarkastuksia. Vuonna 2016 Kansainvälisen Roerich-keskuksen maksettavaksi määrättiin 59 miljoonan ruplan verot Roerichin maalausten käyttämisestä museotoiminnassa. Kansalaisjärjestön maksettavaksi se on kohtuuton summa ja määräyksenä ennenkuulumaton: yksikään toinen museo tai galleria ei maksa veroja oman kokoelmansa esillä pitämisestä!

Asialle omistautuneiden yhteisin ponnistuksin on tähän mennessä onnistuttu keräämään 10 miljoonaa ruplaa. Koko ajan juoksevan sakkokoron vuoksi kerättävää on vielä 50 miljoonaa, joka summa pitää saada maksettua viimeistään 24.1.2019.

Tuolloin on Kansainvälisen Roerich-keskuksen konkurssioikeudenkäynnin ensimmäinen käsittely. Konkurssiin julistaminen merkitsisi sitä, että Roerichin taulut voidaan myydä huutokaupalla ja Roerichien perheen perustama Keskus lakkauttaa. Kulttuuriministeriö on pyrkinyt juuri siihen usean vuoden ajan.

Kansainvälinen Roerich-keskusta ovat tukeneet ymmärtävät, ajattelevat ja jalot ihmiset, jotka ovat auttaneet meitä uhrautuvasti kykyjensä ja varojensa mukaan. Olemme joutuneet virkamiesten keinotekoisesti luomaan erittäin vaikeaan tilanteeseen, jossa voimme tukeutua ainoastaan laajojen kansalaispiirien apuun.

Pystymmekö säilyttämään Kansainvälisen Roerich-keskuksen vai sallimmeko kansallisten kulttuuriaarteiden myymisen, riippuu ainoastaan siitä, kuinka paljon varoja onnistumme keräämään.

Vetoamme jokaiseen, joka arvostaa Venäjän kulttuuria ja jossa elää pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja laillisuuteen, auttamaan Kansainvälistä Roerich-keskusta tarvittavan summan kokoon saamiseksi.

Suojellessamme Kansainvälistä Roerich-keskusta tuhoutumiselta, emme suojele itse organisaatiota, vaan yhteistä kulttuuriomaisuutta. Roerichit antoivat kaiken perintönsä kansan yhteiseen käyttöön.

Pankkiyhteystiedot euromääräisiä lahjoituksia varten:

Correspondent bank: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 
SWIFT: DEUTDEFF
Beneficiary bank:  SBERBANK, MOSCOW  
SWIFT: SABRRUMM  
Account of beneficiary bank: ACC 10094987261000
Account of beneficiary:  ACC 40703978538181000481
Name of beneficiary: International Non-governmental Organization “The International Centre of the Roerichs”
INN 7704080037, MOSCOW, Russian Federation
Purpose of the payment:  Charitable donation for activity of Organization

Kiitämme kaikkia lahjoittajia!

Kansainvälinen Roerich-keskus
Hallitus


Voit tehdä lahjoituksen myös yhdistyksemme kautta. Ota yhteyttä puhelimitse 041 535 7662 tai sähköpostilla kolme.avainta [at] tutanota.com. Vähennämme summasta ainoastaan mahdolliset siirtokulut.

© 2024 Suomen Roerich-seura