11 helmikuun 2018      3240    

Roerich-paktin kronologia

ROERICH-PAKTI JA RAUHAN LIPPU

LIIKKEEN KRONOLOGIA

1903 – 1904 – Venäjän vanhoihin kaupunkeihin tekemiensä matkojen jälkeen Nikolai Roerich alkaa taistella aktiivisesti arkkitehtuurin muistomerkkien ja muiden taideaarteiden hävitystä vastaan. Hän pitää Venäjän Keisarillisessa arkeologisessa seurassa esitelmän historiallisten muistomerkkien surkuteltavasta tilasta ja pikaisista toimenpiteistä niiden suojelemiseksi.

1914 – Nikolai Roerich kääntyy Venäjän armeijan ylimmän johdon sekä USA:n ja Ranskan hallitusten puoleen ajatuksenaan solmia kansainvälinen sopimus kulttuuriaarteiden suojelusta sotilaallisten selkkausten aikana. Hän suunnittelee julisteen Ihmissuvun vihollinen, jossa kritisoi kulttuurimuistomerkkien raakalaismaista hävitystä. Hän maalaa myös taulun Kajastus vastalauseeksi ensimmäistä maailmansotaa vastaan.

1915 – Nikolai Roerich laatii selonteon keisari Nikolai II:lle ja suuriruhtinas Nikolai Nikolajevitšille vedoten, että valtio ryhtyisi vakaviin maanlaajuisiin toimenpiteisiin kulttuuriaarteiden suojelemiseksi.

1929 – Nikolai Roerich laatii kulttuuriomaisuuden suojelua koskevan Paktin luonnoksen yhdessä Pariisin yliopiston kansainvälisen oikeuden ja poliittisten tieteiden tohtorin G.G. Škljaverin kanssa. Roerich esittää suojelukohteiden merkitsemistä varten tarkoitetun tunnusmerkin hyväksymistä Paktin yhteydessä. Kyseessä on Rauhan Lippu, jossa on valkoisella pohjalla kolme punaista ympyrää punaisen kehän sisällä.

– New Yorkissa perustetaan Paktin ja Rauhan Lipun pysyvä komitea Paktin ajatusten eteenpäin viemiseksi.

– Nikolai Roerichille esitetään Nobelin rauhanpalkintoa.

– Tekstiluonnos sekä Roerichin laatima saatekirje kaikkien maiden hallituksille ja kansoille julkaistaan lehdistössä ja lähetetään valtionvirastoihin, tiede- ja taidelaitoksiin sekä opetus- ja koulutuslaitoksiin eri puolille maailmaa.

1930 – Paktin luonnos esitetään Kansainliiton museoasiain komissiolle ja edelleen Älyllisen yhteistyön kansainvälisen komission käsiteltäväksi. Pariisissa ja Bruggessa (Belgia) perustetaan Paktin ja Rauhan Lipun komiteat.

1931 – Bruggessa perustetaan Roerich-paktin kansainvälinen liitto Belgian muistomerkkien suojelukomitean jäsenen, Camille Tulpinckin johdolla.

13.-15.9. – Bruggessa kokoontuu Roerich-paktin ensimmäinen kansainvälinen konferenssi, johon osallistuu edustajia useista Euroopan maista. Konferenssissa valmisteltiin suunnitelma Paktin ajatusten esittelemiseksi oppilaitoksissa, solmittiin yhteydet kansainväliseen taideasioiden komiteaan ja aseidenrajoittamiskonferenssin järjestelykomiteaan.

1932, 7.-9.8. – Bruggessä järjestetään Roerich-paktin toinen kansainvälinen konferenssi, johon osallistui 22 maata. Konferenssissa päätettiin perustaa Bruggeen erityinen järjestö edistämään Roerich-paktin ajatusten toteuttamista maailmanlaajuisesti. Se päätti vedota kaikkiin maihin, jotta nämä tunnustaisivat Roerich-paktin kansainväliseksi sopimukseksi.

1933, 15.11. – Roerich-paktin kolmannen kansainvälisen konferenssin järjestelykomitea vierailee USA:n presidentin, Franklin D. Rooseveltin luona.

17.-18.11 – USA:ssa, Washingtonissa järjestetään Roerich-paktin kolmas kansainvälinen konferenssi. Konferenssia tuki 35 maata, jotka suosittelivat Paktin allekirjoittamista kaikkien maiden hallituksille.

joulukuu – Panamerikkalaisen liiton seitsemäs konferenssi Montevideossa (Uruguay) hyväksyy päätöslauselman, joka suosittele Amerikan mantereen valtioiden hallituksille Roerich-paktiin liittymistä.

1934, 4.4. – Panamerikkalaisen liiton hallituksen erityiskomitean Roerich-paktia käsittelevä selonteko hyväksytään.

11.8. – USA:n presidentti Franklin D. Roosevelt valtuuttaa virallisesti USA:n maatalousministerin, Henry A. Wallacen allekirjoittamaan Roerich-paktin USA:n nimissä.

2.9. – Harbinissa (Mantšuria) perustetaan Paktin ja Rauhan Lipun komitea. Bulgariassa perustetaan komitea Paktin eteenpäin viemiseksi.

1935,15.4. – Amerikan yhdysvallat ja 21 Amerikan mantereen valtiota allekirjoittavat Valkoisessa talossa Sopimuksen taiteellisten ja tieteellisen laitosten ja historiallisten muistomerkkien suojelusta (Roerich-pakti). Roerichin esittämä suojelukohteiden merkitsemistä varten tarkoitettu tunnusmerkki – Rauhan Lippu – vahvistetaan sopimuksen yhteydessä.

2.7. – USA:n senaatti ratifioi Paktin.

10.7. – USA:n presidentti ratifioi Paktin.

25.10. – USA:n presidentti julkaisee Paktin.

1937, lokakuu – Baltian Roerich-seurojen ensimmäinen kongressi päätti perustaa Roerich-paktin komitean Baltian maiden jokaisen Roerich-seuran yhteyteen.

– Kansainvälisten tutkimusten ensimmäinen kongressi (Pariisi) hyväksyy yksimielisesti päätöslauselman Roerich-paktiin liittymisestä.

1938, 17.11. – Rauhan Lippu otettiin käyttöön Karachissa (Intia).

1942 – Amerikkalais-venäläinen kulttuuriseura (American Russian Cultural Association, ARCA) perustetaan. ”ARCA merkitsi uutta askelmaa Rauhan Lipulle” (Helena Roerich).

1946, 23.1. – Paktin ja Rauhan Lipun uudistetun New Yorkin komitean ensimmäinen kokous.

18.4. – Intian kuudes valtakunnallinen kulttuurin ykseyden konferenssi (All-Indian Conference of Cultural Unity) antoi tukensa Paktille.

1948, elokuu – Jawaharlal Nehrun johtama Intian hallitus päätti Paktin hyväksymisestä.

1948-1949 – Italian Roerich-paktin liitto aloitti aktiivisen kampanjan Paktin tueksi Bolognassa. Roerich-paktin ja Rauhan Lipun komitea toimi Italiassa, Belgiassa, Sveitsissä, Ranskassa, Englannissa, Portugalissa, Brasiliassa, Kolumbiassa, Uruguayssa, Boliviassa ja Kuubassa.

1949 – UNESCO:n yleiskokouksen neljännessä istunnossa päätettiin ryhtyä valmistelemaan kansainvälisoikeudellisia säädöksiä kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi sotatoimien aikana.

1950 – Roerich-paktin New Yorkin komitea luovutti kaikki Paktia koskevat asiakirjat UNESCO:lle. UNESCO:n yleiskokouksen viidennessä istunnossa pääjohtajan tehtäväksi annettiin valmistella ja jakaa sopimusluonnos. UNESCO:n erityiskomissio valmisteli esitettyjen asiapapereiden pohjalta kansainvälisen sopimuksen luonnoksen.

1954, 14.5. – YK:n konferenssissa Haagissa vahvistettiin Kansainvälinen yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelusta sotilaallisen selkkauksen sattuessa. Yleissopimus on laadittu neljällä kielellä – englanniksi, espanjaksi, venäjäksi ja ranskaksi. Oikeudellisessa suhteessa on nähtävissä, että Haagin sopimus on jatkoa Roerich-paktille. Haagin sopimuksen allekirjoittivat 37 valtion edustajat.

1968, 1.4. – 59 valtion edustajat, Neuvostoliitto mukaan lukien, allekirjoittivat Haagin yleissopimuksen.

1970, 14.11. – YK:n yleiskokouksen kuudennessatoista, koulutusta, tiedettä ja kulttuuria käsittelevässä istunnossa Pariisissa hyväksyttiin Yleissopimus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi. Sopimus on laadittu neljällä kielellä – englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja venäjäksi.

1972, 23.11. – YK:n yleiskokouksen seitsemännessätoista, koulutusta, tiedettä ja kulttuuria käsittelevässä istunnossa Pariisissa hyväksyttiin Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta. Sopimus on laadittu viidellä kielellä – englanniksi, arabiaksi, espanjaksi, venäjäksi ja ranskaksi.

1974 – Novosibirskiläiset vuorikiipeilijät pystyttävät Rauhan Lipun Beluhavuoren viereiselle Roerich-huipulle.

1988, 6.5. – Rauhan Lippu pystytetään Pohjoisnavalle.

1990, 11.2. – Kosmonautit Aleksandr Balandin ja Gennadi Strekalov vievät Rauhan Lipun avaruuteen avaruusasema Mirin ulkopuolelle.

1995, 26.6. – Rauhan Lippu ojennettiin Brysselissä NATO:n päämajassa poliittisista asioista vastaavalle apulaispääsihteerille, Gebhardt von Moltkelle.

9.-10.10. – Kansainvälinen Roerich-Keskus järjestää kansainvälisen konferenssin Zaštšitim kulturu (Suojelkaamme kulttuuria) Roerich-paktin 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

1997 – Rauhan Lippu luovutetaan Sojuz-TM-lennon miehistölle tieteeseen ja valistukseen suuntautuneen Rauhan Lippu –projektin yhteydessä. Avaruusasema Mirille viety Rauhan Lippu kiersi avaruudessa kaksi vuotta (5.8.1977 – 28.8.1999) kansainvälisten miehistöjen mukana

1998, 9.10. – Rauhan Lippu nostettiin salkoon Nikolai Roerich Museossa ja Keskuksessa Moskovassa.

1999, 26.3. – Haagissa allekirjoitetaan Toinen pöytäkirja Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa. Pöytäkirja on laadittu kuudella kielellä – englanniksi, arabiaksi, espanjaksi, kiinaksi, venäjäksi ja ranskaksi.

2000, 8.1. – Rauhan Lippu pystytetään Etelänavalle.

28.1. – Rauhan Lippu ojennetaan YK:n pääsihteerille Kofi Annanille.

2003, 17.10. – YK:n yleiskokouksen koulutusta, tiedettä ja kulttuuria käsittelevässä 32. istunnossa Pariisissa hyväksyttiin Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta. Sopimus on laadittu kuudella kielellä – englanniksi, arabiaksi, espanjaksi, venäjäksi, kiinaksi ja ranskaksi.

2004, 25.10. – Rauhan Lippu ojennetaan Intian parlamentin puhemiehelle, Shri Somnath Chatterjeelle Nikolai Roerichin nuoremman pojan, Svjatoslav Roerichin syntymän 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Svjatoslav Roerich osallistui aikanaan Paktin laatimiseen.

2005, syyskuu – Kansainvälinen Roerich-Keskus järjesti Roerich-paktista kertovan valokuvanäyttelyn YK:n päämajassa New Yorkissa.

2006 – Kansainvälinen Roerich-Keskus järjesti Roerich-paktista kertovan valokuvanäyttelyn Venäjän Federaation suurlähetystön kulttuurikeskuksessa Washingtonissa.

2009, 9.-11.9. – Kansainvälinen Roerich-Keskus järjesti valokuvanäyttelyn Roerich-paktin 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi YK:n tiedotusosaston 62. vuosittaisessa kansalaisjärjestöjen konferenssissa Meksikossa.

2010, 21.1. – Kansainvälisen Roerich-Keskuksen järjestämän Roerich-paktin historiaa esittelevän valokuvanäyttelyn avajaiset Meksikolaisen kulttuurin keskuksessa Tolucassa, Meksikossa.

19.3. – Kansainvälisen Roerich-Keskuksen näyttely Roerich-pakti 75 vuotta jatkoi kierrostaan Meksikon osavaltioissa.

5.-14.4. – Roerich-paktin ja Rauhan Lipun historiasta kertova valokuvanäyttely Madridissa.

6.4. – Kulttuuriperinnön suojelua pohtineen kansainvälisen Arkeologia aseellisen selkkauksen aikana -konferenssin avajaiset Wienin kansainvälisessä keskuksessa (UNO-City). Konferenssin järjestäjänä toimi Itävallan kansallinen Sininen kilpi -komitea. 7.4. konferenssin osanottajat viettivät Roerich-paktin allekirjoittamisen 75-vuotisjuhlaa.

15.4. – Roerich-paktin allekirjoituksen 75-vuotisjuhlaa vietettiin Bulgariassa.

16.6. – Roerich-pakti. 75 vuotta kulttuurin suojelua ja rauhantyötä -näyttelyn avajaisjuhla Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksessa Berliinissä. Kansainvälinen Roerich-Keskus järjesti näyttelyn Roerich-paktin allekirjoituksen 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Näyttelyn suojelijoina toimivat Venäjän Federaation kulttuuriministeriö ja valtioduuman kulttuurikomitea.

28.9. – Muistovalokuvanäyttely Roerich-pakti ja sotilaat. 75 vuotta kulttuurin suojelua ja rauhantyötä Wienissä.

9.-12.10. – Kansainvälinen tieteellis-yhteiskunnallinen konferenssi Roerich-pakti 75 vuotta Kansainvälisessä Roerich-Keskuksessa.

2011, 13.5. – Roerich-pakti-näyttely San Remossa.

2012, 2.-6.4. – Roerich-pakti. Historia ja nykyaika -näyttely UNESCO:n päämajassa Pariisissa Roerich-paktin ja Rauhan Lipun Bruggessä pidetyn toisen kansainvälisen konferenssin 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Näyttelyn järjestivät Venäjän Federaation ja Intian pysyvät edustustot UNESCO:ssa yhdessä Kansainvälisen Roerich-Keskuksen kanssa. Näyttelyn suojelijoina toimivat UNESCO ja Venäjän Federaation kulttuuriministeriö. Tilaisuus oli alku kansainväliselle näyttelyprojektille, jonka Kansainvälinen Roerich-Keskus toteuttaa Roerich-paktin allekirjoituksen 80-vuotisjuhlavuoden yhteydessä vuonna 2015.

2013, 6.5. – Roerich-pakti. Historia ja nykyaika -näyttelyn juhlalliset avajaiset Argentiinan kansalliskongressissa (Buenos Aires). Tästä alkoi Kansainvälisen Roerich-Keskuksen kansainvälisen näyttelyprojektin kierros Latinalaisessa Amerikassa. Myöhemmin näyttely oli esillä Buenos Airesin lakiasäätävän kokouksen palatsissa (13.-17.5.) ja Museo Bernasconissa (20.-30.5.). Presidentti Cristina Fernández de Kirchnerin asetuksella näyttely sai kansallisesti merkittävän näyttelyn statuksen.

12.6. – Roerich-pakti. Historia ja nykyaika -näyttely avautui juhlallisin menoin YK:n Geneven toimiston Kansakuntien palatsissa Venäjän päivänä, joka on  Venäjän Federaation kansallispäivä.

3.6.-30.8. – Näyttelyprojektin Latinalaisen Amerikan osuus jatkoi kierrostaan Uruguayhin, jossa Roerich-pakti. Historia ja nykyaika -näyttely oli esillä neljässä kaupungissa (Paisandussa, Coloniassa, Carmelossa ja Montevideossa) ja sai osakseen suurta menestystä. Uruguayn opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä näyttely nimettiin merkittäväksi kulttuuritapahtumaksi.

20.9. – Pastori Alejandro Russo toimitti Nikolai Roerichin Rauhan Lipun siunaamisen Buenos Airesin Tuomiokirkossa (Argentiina). Tilaisuuden järjesti Mil Milenios de la Paz -järjestö ja siihen osallistui Kansainvälisen Roerich-Keskuksen valtuuskunta.

21.10.-15.11. – Roerich-pakti. Historia ja nykyaika -näyttely kiersi Chilessä, missä se oli esillä Linaresin kansantaiteen museossa ja Venäjän Tiede- ja kulttuurikeskuksessa Santiagossa. Näyttelyn järjestämiseen osallistuivat myös chileläiset ArteSanos ja Buenmundo -kansalaisjärjestöt.

22.-30.11. – Roerich-pakti. Historia ja nykyaika -näyttely oli esillä Venäjän Tiede- ja kulttuurikeskuksessa Berliinissä. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin kulttuuriohjelmaa ja luentosarja, joissa valotettiin Nikolai Roerichin, Johann Wolfgang von Goethen ja Richard Wagnerin tuotannon yhtäläisyyksiä. Luennot herättivät suurta kiinnostusta saksalaisissa kuulijoissa.

2014 – Venäjän kulttuurin vuonna Kansainvälinen Roerich-Keskus toteuttaa Roerich-pakti. Historia ja nykyaika –näyttelyn eri puolella Venäjän Federaatiota yhdessä Kansainvälisen Roerichien perinnön suojelukomitean ja Venäjän valtakunnallisen historiallisten ja kulttuurin muistomerkkien suojeluseuran (VOOPiK) kanssa. Projektin ensimmäiset näyttelyt järjestettiin Hanti-Mansijskissa, Tverissä, Novokuznetskissa ja Neftjuganskissa.

4.-22.3. – Roerich-pakti. Historia ja nykyaika -näyttely Euraasian kansallisessa L.N. Gumiljov -yliopistossa Astanassa (Kazakstan). Näyttelyn järjestivät Kansainvälinen Roerich-Keskus ja Kansainvälinen Roerichien perinnön suojelukomitea. Vuosi 2014 oli euraasialaisen aatteen 20. juhlavuosi Kazakstanissa ja Kulttuurin vuosi Venäjän Federaatiossa.

© 2024 Suomen Roerich-seura