18 joulukuun 2017      3767    

Roerich-pakti

Sopimus taiteellisten ja tieteellisten laitosten ja historiallisten muistomerkkien suojelemisesta eli Roerich-pakti on maailman ensimmäinen kansainvälinen sopimus kulttuurin suojelemisesta sodan ja rauhan aikana. Se allekirjoitettiin 15.4.1935 venäläisen taiteilijan, tiedemiehen ja filosofin, Nikolai Roerichin aloitteesta Valkoisessa talossa Washingtonissa.

Paktin taustalla on yksi Nikolai Roerichin kantavista ajatuksista: Pax Cultura – Rauha kulttuurin kautta. Roerich-pakti on toiminut perustana myöhemmälle kansainväliselle lainsäädännölle kulttuuriomaisuuden suojelemisesta.

Paktin tunnuksena on Rauhan Lippu, jossa on valkoisella pohjalla kolme punaista ympyrää punaisen kehän sisällä. Ne merkitsevät filosofian, taiteen ja tieteen synteesiä kulttuurin kehässä taikka rakkauden, kauneuden ja tiedon ykseyttä luovassa työssä yhteisen hyvän puolesta. Rauhan Lippua on sanottu Kulttuurin Punaiseksi Ristiksi, ja sen on tarkoitus liehua museoiden, konserttisalien, koulujen, kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten yllä merkkinä suojelun piiriin kuulumisesta.

Maailma ajattelee rauhaa kaikin tavoin. Jokaiseen rauhanehdotukseen sisältyy pyrkimys maailmanlaajuiseen edistykseen ja menestykseen. Jokainen toistaa omalla kielellään hyvän tahdon kaavan. Niinpä mekin tiedämme, että kun suojelemme ihmiskunnan luovia arvoja erityisellä lipulla Punaisen Ristin tavoin, me syrjäytämme koko sodan käsitteen. Jos todellisen kulttuurin suojelemisen Lippu kattaa koko maailman, ei sotimiselle ja vihanpidolle jää tilaa.

Nikolai Roerich

Yhteystiedot

Suomen Roerich -seura ry
kolme.avainta at tutanota.com
041 535 7662

© 2024 Suomen Roerich-seura