17 helmikuun 2020      1882    

Roerich-toimijat koolla Novosibirskissä

Roerich-toimijoita kymmenestä maasta kokoontui helmikuun alussa Novosibirskiin pohtimaan keinoja Roerichien perinnön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi Venäjällä.

Novosibirskissä 8.-9.2.2020 pidettyyn kokoukseen otti osaa 209 edustajaa 111:sta eri Roerich-järjestöstä. Edustettuina oli kymmenen maata: Venäjä, Viro, Latvia, Saksa, Valkovenäjä, Kazakstan, Itävalta, Uzbekistan ja Suomi. Kokouksen striimausta seurasi useampi kymmenen henkeä, kaukaisimmat Kanadassa.

Kansalaisjärjestöjen edustajat ilmaisivat syvän huolensa Nikolai Roerichin maalausten kunnosta ja säilytysoloista sen jälkeen, kun Kansainvälisen Roerich-keskuksen omistuksessa olevat työt takavarikoitiin laittomasti keväällä 2017.

Kokouksen osanottajat korostivat Venäjällä ja muissa maissa toimivien Roerich-järjestöjen ykseyden ja yhteistyön merkitystä varsinkin näin juhlavuonna, jolle osuu kaksi merkittävää tapahtumaa.

Roerich-paktin allekirjoituksesta on kulunut 85 vuotta. Sillä on ollut tärkeä merkitys kansainvälisen kulttuurin suojelua koskevan lainsäädännön syntymiselle. Haagin yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemisesta vuodelta 1954 perustuu suoraan Roerich-paktiin, samoin Unescon toiminta.

Tasan sata vuotta sitten Helena Roerich alkoi tehdä muistiinpanoja, joista hän kokosi Elävän Etiikan neljätoista kirjaa. Elävä Etiikka on kokonaisvaltainen, laaja ja yksityiskohtainen tieteellisfilosofinen opetus, joka edustaa uudenlaisen ajattelun kehittymistä maapallolla. Se on Roerichien maailmankatsomuksen ja sekä taiteellisen että yhteiskunnallisen toiminnan perusta. Roerichien tuotantoa arvostavien suurena huolenaiheena onkin (Venäjän) valtiollisten tahojen pyrkimys erottaa filosofinen ja taiteellinen perintö toisistaan. 

Kokouksen hyväksymässä päätöslauselmassa korostetaan Roerichien luovan toiminnan olevan osa koko ihmiskunnan kulttuuriperintöä. Sen suojelemista ja entistä paremmin tunnetuksi tekemistä varten eri maiden Roerich-järjestöjen välistä yhteistyötä pitää lujittaa. Päätöslauselmassa todetaan, että yhteistyö täytyy ulottaa kattamaan myös muut kulttuuriorganisaatiot ja virallistahot, ja sen tulee kohdistua myös kunkin maan kansallisen kulttuuriperinnön suojelemiseen.

Kokouksen ohjelmaan sisältyi virallisten puheenvuorojen ja keskustelujen lisäksi käynti Novosibirskin taidemuseossa, jossa on esillä kuutisenkymmentä Nikolai ja Svjatoslav Roerichin alkuperäistyötä. Maalaukset lahjoitti museoon Juri Roerich 1950-luvun lopulla.

Alla kuvareportaasi kokouksesta. Kuvat: SNHRS ja Boris Zaitsev

Yhteystiedot

Suomen Roerich -seura ry
kolme.avainta at tutanota.com
041 535 7662

© 2024 Suomen Roerich-seura