07 syyskuun 2018      2931    

Kansainvälisen Roerich-keskuksen toiminta

Kansainvälinen Roerich-keskus (ICR) perustettiin Nikolai ja Helena Roerichin nuoremman pojan, Svjatoslav Roerichin aloitteesta. Hän luovutti vanhempiensa korvaamattomaan arvokkaan perinnön Intiasta Venäjälle vuonna 1990 yksityisen Nikolai Roerich -museon perustamista varten. Keskuksen tärkeimpänä tavoitteena on Roerichien perheen perinnön säilyttäminen ja tunnetuksi tekeminen. ICR toimii Moskovan keskustassa, entisessä Lopuhinien kaupunkikartanossa, joka on ainutlaatuinen 1600–1800-lukujen arkkitehtuurin ja kulttuurin muistomerkki. ICR on restauroinut rakennuksen ja palauttanut sen elämään.

Toimintansa aikana ICR:stä on tullut tunnettu kulttuurin keskus niin Venäjällä kuin sen rajojen ulkopuolella. Museossa on maailman suurin Nikolai ja Svjatoslav Roerichin töiden kokoelma. Siellä järjestetään kosmistitaiteilijoiden näyttelyjä, klassisen musiikin iltoja ja kansantajuisia tieteellisiä luentoja. ICR on perustamisestaan lähtien järjestänyt Nikolai Roerichin maalausten kiertäviä näyttelyjä Venäjällä ja ulkomailla.

ICR:n yhteydessä toimii sen perustama Yhdistynyt kosmisen ajattelun tieteellinen keskus, jonka työskentelyyn osallistuu tieteen eri aloja edustavia akateemikkoja ja tohtoreita eri maista. ICR järjestää vuosittain kansainvälisiä tieteellisiä konferensseja.

Kansainvälinen Roerich-keskus harjoittaa laaja julkaisutoimintaa. Julkaisuosastolta on valmistunut noin 200 Roerichien teosta ja heidän elämästään ja työstään kertovaa kirjaa. Se julkaisee myös Kultura i vremja (Kulttuuri ja aika) -aikakauslehteä.

Käsikirjoitusosastolla venäläiset ja ulkomaiset tutkijat perehtyvät Roerichien perintöön. Roerichien perheelle kuuluneet kirjat muodostavat perustan ICR:n tieteelliselle kirjastolle.

Kansainvälinen Roerich-keskus on YK-sihteeristön tiedotusosaston liitännäisjäsen, Kansainvälisen kansallisten säätiöiden järjestön (INTO) liitännäisjäsen, Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) yhteisöjäsen ja Euroopan kulttuuriperintöä suojelevan Europa Nostra -järjestön jäsen. Se on aktiivisesti yhteydessä moniin kansainvälisiin järjestöihin, mm. Kansallisten Sininen kilpi -komiteoiden liitto, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ja Kansainvälinen Roerichien muistosäätiö (Intia).

Näyttelyn alkuun

© 2024 Suomen Roerich-seura