26 heinäkuun 2022      1091    

Roerich-pakti-näyttely Sahalahdessa

Roerich-pakti – Rauha Kulttuurin kautta -näyttely on esillä Sahalahden museomakasiinissa Kangasalla 9.-27.8.2022. Näyttelyn tarkoituksena on kiinnittää huomio kulttuurin merkitykseen rauhanrakentajana ja herättää suojelemaan omaa kulttuuriperintöä osana ihmiskunnan yhteistä kulttuuria.

Sopimus taiteellisten ja tieteellisten laitosten ja historiallisten muistomerkkien suojelemisesta eli Roerich-pakti on maailman ensimmäinen kansainvälinen sopimus kulttuurin suojelemisesta sodan ja rauhan aikana. Sen alullepanija ja laatija on venäläissyntyinen, myös Suomessa asunut taiteilija, ajattelija ja rauhanrakentaja Nikolai Roerich (1874–1947).

Roerich toimi kulttuurinsuojelun puolesta 1900-luvun alusta lähtien. 1929 hän laati yhdessä kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden kanssa sitä koskevan sopimusluonnoksen, joka sai tekijänsä mukaan nimen Roerich-pakti. Suojelun piiriin kuuluvien kohteiden merkitsemistä varten Roerich suunnitteli erityisen lipun, jossa on valkoisella pohjalla kolme punaista ympyrää punaisen kehän sisällä. Se on Rauhan Lippu – Kulttuurin Punainen Risti.

Sata vuotta sitten järjestettiin Roerich-paktin toinen kansainvälinen konferenssi Belgian Bruggessa. Konferenssissa perustettiin erityinen järjestö edistämään Paktin ajatuksia ja sopimuksen hyväksymistä kansainvälisesti. Työ huipentui 15.4.1935, kun 21 Pohjois- ja Etelä-Amerikan valtiota allekirjoittivat Roerich-paktin Washingtonissa presidentti Rooseveltin läsnä ollessa.

Roerich ajatteli, että politiikka tai talous eivät pysty takaamaan kestävää rauhaa. Siihen pystyy vain uusi tietoisuus, jossa vuorovaikutus ihmisten ja kansojen välillä ei perustu rahan, teknologian tai aseiden avulla hallitsemiseen, vaan yhteistyöhön ja keskinäiseen kunnioitukseen. Paktin tunnuslauseena onkin Rauha Kulttuurin kautta.

Roerich teki eron kulttuurin ja sivilisaation välillä. Sivilisaatio on elämän ulkoiset puitteet, kun taas Kulttuuri kuuluu hengen alueeseen. Kulttuuriperintö kantaa ihmisen luovaa energiaa ja se ravitsee meidän sisintämme aina, kun olemme kosketuksissa todelliseen kulttuuriin. Eri kansojen kulttuuriperintö on yhteistä koko ihmiskunnalle.

Näyttely koostuu aineistosta, joka kertoo Roerich-paktin ja Rauhan Lipun synnystä ja ajankohtaisuudesta. Esillä on myös reproduktioita Nikolai Roerichin maalauksista.

Näyttely on osa kv. näyttelyprojektia ”Roerich-pakti. Historia ja nykyaika”, jonka tekijä on Kansainvälinen Roerich-keskus (Moskova).

Näyttely on avoinna 9.-27..8.2022 tiistaista lauantaihin klo 10-17 Sahalahden museomakasiinissa, Vanha Pakkalantie 35, Kangasala. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Yhteystiedot

Suomen Roerich -seura ry
kolme.avainta at tutanota.com
041 535 7662

© 2024 Suomen Roerich-seura