24 maaliskuun 2020      2175    

Elävä Etiikka 100 vuotta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta Elävän Etiikan ilmestymisestä. Helena Roerich teki ensimmäiset muistiinpanonsa keskusteluistaan henkisen Ohjaajansa kanssa 24.3.1920. Näistä muistiinpanoista hän työsti vuosien kuluessa 14 kirjaa, jotka muodostavat Elävän Etiikan opetuksen.

Elävän Etiikan kirjoja venäjäksi

Muistiin merkitsemänsä tiedon Helena Roerich sai energian välityksellä tai telepaattisesti. Hän saattoi saada lyhyen, aforisminomaisen lauseen tai mielikuvan, jonka hän tallensi piirtämällä. Niiden sisällön hän purki sanalliseen muotoon ja muokkasi näistä teksteistä lopulta julkaistavat kirjat. Kirjojen sisältö on kerroksellista; samaa aihetta käsitellään useassa eri kohdassa ja useasta näkökulmasta. Viisauden timanttia ikään kuin käännellään puolelta toiselle pohdiskellen, ja aina siitä välähtää esiin uusi viiste uutena oivalluksena.

Helena ja Nikolai Roerich

Elävän Etiikan ilmestyminen ei ollut sattumaa eikä se tapahtunut tyhjiössä. Aikaisempi kulttuurinen kehitys tieteessä, filosofiassa ja taiteessa oli tuonut inhimillisen ajattelun laadullisesti uudelle tasolle. Siten oli mahdollista avata uusi vaihe maapallon historiassa, jota merkitsi uudenlaisen, kosmisen ajattelun muotoutuminen. Uudessa ajattelussa yhdistyvät synteesinomaisesti vuosisatainen tieteen, taiteen ja uskonnon tietämys, idän ja lännen viisaus sekä menneisyyden ja nykyisyyden saavutukset. Elävään Etiikkaan sisältyy laadullisesti uusi tietämys, joka laajentaa totuttua maailmankuvaa maanpäällisestä todellisuudesta kosmiseen äärettömyyteen. Elävä Etiikka selittää ymmärrettävästi niitä kosmisia lakeja, jotka vaikuttavat maailmankaikkeudessa jatkuvasti käynnissä olevien monimutkaisten energiaprosessien taustalla. Elävä Etiikka uudista tieteellistä ajattelua, sillä se ottaa käyttöön metatieteellisen menetelmän uuden tiedon saamisessa. Se opettaa, että kaiken elämän horjumaton perusta on Kulttuuri, jota ihmiskunnan on huolellisesti suojeltava. Tämän tieteellisen ja filosofisen järjestelmän nimi heijastaa sen syvää yhteyttä henkiseen kulttuurin, jota jokainen tarvitsee jokapäiväisessä elämässään.

Helena Roerich valokuva 1930-luku
Helena Roerich, 1930-40-luku

Kuka muu, kuin kosmisten Opettajien maanpäällinen työtoveri voisi parhaiten kertoa, mitä Elävä Etiikka on? Siksi tähän on koottu otteita Helena Roerichin kirjeistä, joissa hän luonnehtii uutta maailmanopetusta eri puolilta.

Te tiedätte, että Elävän Etiikan kirjojen tehtävänä on laajentaa tietoisuutta kaikin tavoin, ja jo ensimmäisessä kirjassa sille valetaan perusta. Siinä kirjassa on tiiviissä muodossa neuvottu ennalta kaikki ja sanottu kaikki. 24.4.1936

… sillä ovathan Kulttuurin asia, Kauneuden ja Taiteen asia niin läheisiä Elävälle Etiikalle, jota annetaan ihmisen hengen puhdistamiseksi ja menestykseksi. 16.8.1936

Ilman kauneutta ei voi olla olemassa kaiken olevaisen elävää perustaa. Elävä Etiikka voi olla elävä vain sille, jossa elää aina sana kauneudesta. Ensin sanoissa, sitten sanattomissa sydämen lyönneissä elää ihana totuus. Ulkoisia sanoja ei tarvita siellä, missä kaikkein syvin tunne sulautuu sydämen sykkeeseen. Ilman sydäntä, ilman kauneutta työkin muuttuu raadannaksi ikeen alla. Näihin sanoihin sisältyy viittaus pakkoon. Mutta luovassa työssä saa ilmauksensa jatkuva tekeminen – sekä viisas että sydämellinen. 20.3.1937

… Uuden aikakauden koittaessa, joka tuo mukanaan psyykkisen energian aallon, on välttämätöntä herättää ja kasvattaa itsessään oikea suhtautumistapa tähän kaksiteräiseen voimaan. Elävän Etiikan kirjoissa … on ensimmäistä kertaa valaistu tätä energiaa monelta kannalta ja annettu keinot sen rationaaliseen tutkimiseen. 14.5.1937

… Elävän Etiikan kirjat tarkoittavat tietoisuuden laajentamista ja siksi ne seuraavat elämän esimerkkiä, joka tuo ihmisen ratkaistavaksi yhtä aikaa täysin erilaisia ongelmia. Tietoisuuden laajentumisen pitää tapahtua nimenomaan elämän tahdissa, sillä muuten voi aiheutua rytmihäiriöitä – lisälyöntejä tai lyönnin poisjääntejä. Tällä ei tarkoiteta tiedon erikoistumista, vaan sekä ihmisen synnyttämien syiden että seurausten piilevien noumeenien kattavaa ymmärtämistä. Vain sellainen ymmärtäminen muuntaa ihmisen ja juurruttaa häneen pyrkimyksen kehittää täydellisemmäksi itseään ja kaikkea ympärillään yhteistyössä suuren Luonto-Äidin kanssa. 21.5.1937

Elävän Etiikan opetus on kutsu Rakkauteen ja yhteisen hyvän palvelemiseen, mikä on rakkauden korkein muoto, sillä siitä puuttuu egoistinen tunne. Rakkaus ihmiskuntaa kohtaan edellyttää täydellistä itsensä kieltämistä, sillä siinä missä rakkaus Rakastettua kohtaan saa osakseen Rakastetun vastarakkauden, niin rakkaus ihmiskuntaa kohtaan kruunataan orjantappurakruunulla. …

Idän opetukset, samoin kuin Elävä Etiikkakin puhuvat sydämen koulimisesta rakkauden korkeimman lajin vastaanottamiseksi. Rakkaus ihmiskuntaa kohtaan on toimivaa rakkauden sankaruutta, rakkaus Hierarkiaa kohtaan on suurin hengen ilo ja ihastus, mutta yksi rakkauden laji ilman toista on epätäydellinen, ja siksi kunnia sille, joka kykenee mahduttamaan sydämeensä molemmat. 3.8.1938

Me voimme kirjoittaa itsellemme ylös kaikki Elävän Etiikan säännöt, voimme opetella ulkoa kaikki Opetuksen kirjat, mutta jos emme ota käyttöön edes kaikkein ensimmäisiä yhteistyön perusteita, niin jäämme vanhan rajoittuneisuuden vangiksi. …

Täytyy totutella yhteisöllisyyteen, yhteisöllisten velvollisuuksien täyttämiseen. Juuri sellainen työ kuuluu Elävän Etiikan kurinalaisuuteen. Sillä miten, missä ja milloin opimme yhteistyötä, joka on Uuden aikakauden tärkein perusta. 4.2.1939

Tuodessaan esiin ennen kaikkea moraalin perusteita, Elävä Etiikka vaatii myös täydellistä vastuun tiedostamista, velvollisuuden ja kaikkien itselle otettujen sitoumusten täyttämistä ja rehellisyyttä kaikessa ja kaikkia kohtaan. Kaikki valhe, kaikki petos, kaikki tekopyhyys tuomitaan ankarasti. Elävän Etiikan tielle lähteneen ihmisen tulee tehdä itselleen lukua kaikista teoistaan ja hänen tulee tietää, että moraalin perusteiden rikkominen aiheuttaa raskaat seuraukset, sillä hän ei enää voi vedota toimineensa tietämättömyyttään. …

… joidenkin tietoisuudessa Etiikka on sekoittunut etikettiin, sillä he totisesti eivät anna sille enempää arvoa. 24.2.1939

Tarkkaavainen lukija on jo ensimmäisistä kirjoista voinut muodostaa itselleen käsityksen tästä korkean moraalisesta ja elämän mukaisesta Opetuksesta. Nimenomaan elämän mukaisesta, sillä kaikkien kansojen ja aikakausien moraalisten opetusten tavoin Elävä Etiikka on ennen kaikkea Elämän Opetus, ja siksi sillä, kuten kaikilla niillä, on yhteisenä kaiken kattavana tehtävänä opettaa ihmisiä kulkemaan maallinen tiensä viisaasti ja arvokkaasti tuoden työnsä ja itsensä täydellistäminen Yhteiseksi Hyväksi.

Jokainen Elämän Opetus sinällään kattaa kaiken elävän rakentamisen, ja siksi Yhteinen Hyvä on niiden päämäärä. …

Elämän Opetus opettaa maailmankaikkeuden ja etiikan korkeita perusteita ja valaisee niitä kaikilta puolilta. Samalla se asettaa tienviittoja, toisin sanoen osoittaa evoluution suunnan. Kuka voikaan epäillä, että evoluution tärkeimmän lain vastaan toimiminen ei tarkoittaisi Jättiläisen jalkoihin jäämistä?

Opetuksen ensimmäisissä kirjoissa on jo neuvottu evoluution suunta ja tehtävät, ja siksi ei voida väittää, että jotakin olisi salattu. huhti-toukokuu 1940

Totisesti, Kulttuuri ja siihen kuuluvat korkean Etiikan perusteet ovat paljon tarpeellisempia kuin vitamiinit ja uusien yleispätevien lääkkeiden kehittäminen sellaisia ihmisen tietämättömyyden aiheuttamia vitsauksia vastaan kuin sukupuolitaudit, syöpä, malaria, keuhkotauti ja muut. …

Mikään uusi maailmanjärjestys ei voi osoittautua menestyksekkääksi, ellei Kulttuurin ja Elävän Etiikan korkeita periaatteita tiedosteta ja juurruteta kaikkeen olemassaoloon. 5.9.1945

Yhteystiedot

Suomen Roerich -seura ry
kolme.avainta at tutanota.com
041 535 7662

© 2024 Suomen Roerich-seura